Suomeksi     English summary

  STARTSIDA    FORUM ARTIS r.f.    MEDLEMSFÖRENINGAR    AKTUELLT    UTLÅTANDEN    KONTAKT    INTERNATIONELLT   
 

FORUM ARTIS r.f.

Forum Artis rf är en samarbetsförening för de riksomfattande konstnärsorganisationerna i Finland. Föreningens syfte är att främja, värna om och stöda de konstarter som medlemsföreningarna representerar samt uprätthålla och stöda kontakterna mellan de olika konstarterna. Föreningen arbetar också för de olika konstarternas juridiska och ekonomiska intressen. Medlemmar är de 15 viktigaste konstnärsorganisationerna i Finland. Forum Artis är medlem i Kopiosto rf. Kopiosto är en upphovsrättorganisation som representerar upphovsmän, förlag och uppträdande konstnärer. Forum Artis deltar också i Lyhty – Luovan työn tekijät ja yrittäjät (ung. yrkesverksamma och företagare inom de kreativa branscherna övers. anm.), ett samarbetsorgan som arbetar för att förbättra verksamhetsförutsättningarna i branschen. Forum Artis samarbetar internationellt med ECA (European Council of Artists) och Nordiska Konstnärsrådet.

Verksamhet och mål

-Forum Artis agerar utifrån styrelsens och medlemsföreningarnas initiativ i etiska samt konst- och kulturpolitiska frågor som berör professionella konstnärer.
-Föreningen arbetar för att främja kulturens synlighet i medierna.
-Föreningen ger på begäran utlåtanden och på eget initiativ ställningstaganden till myndigheter och andra instanser i frågor som berör konstnärernas ställning.
-Föreningen stöder och främjar genomförandet av konst- och konstnärspolitiska program.
-Föreningen strävar efter att förbättra de ekonomiska villkoren, den skattemässiga behandlingen, pensionsskyddet och sysselsättningen för konstnärerna. För medlemsorganisationerna arrangerar Forum Artis evenemang kring aktuella konst- och kulturpolitiska frågor. Till de årligen återkommande evenemangen hör bland annat en frågetimme med kulturministern och en granskning av kulturbudgeten.

Historia

Organisationen grundades under ett möte den 15.11.1950 och stadgarna godkändes följande år. FORUM verkade först i 12 år som oregistrerad förening, innan föreningen år 1962 registrerade sig under namnet Forum Artis ry.

FORUM:s ordförande:

1950–1952 Erkki Kulovesi, konstnär
1953–1962 Jalmari Rinne, skådespelare

Styrelseordförande för Forum Artis ry:

1962–1970 Jalmari Rinne, skådespelare
1971          Jouko Tyyri, kulturredaktör & författare
1972-1974  Reino Jokilehto, recitatör
1975–1977 Matti Ranin, skådespelare
1978–1982 Carl Mesterton, skådespelare & manuskriptförfattare
1983–1992 Pekka Lounela, kritiker & författare
1993–1994 Kalle-Heikki Narinen, arkitekt
1995–1998 Susanna Ringbom-Brandt, skådespelare
1999–2009 Harri Wessman, tonsättare
2010–         Ilkka Niemeläinen, tonsättare