Suomeksi     English summary

  STARTSIDA    FORUM ARTIS r.f.    MEDLEMSFÖRENINGAR    AKTUELLT    UTLÅTANDEN    KONTAKT    INTERNATIONELLT   
 

INTERNATIONELLT

Forum Artis är medlem i två utländska samarbetsorgan, ECA och Nordiska Konstnärsrådet.

ECA

ECA (European Council of Artists/Conseil Européen des Artistes) är en allmäneuropeisk samarbetsorganisation för konstnärsorganisationer. www.eca.dk

NORDISKA KONSTNÄRSRÅDET

Nordiska Konstnärsrådet är ett inofficiellt nätverk bestående av de nordiska konstnärsorganisationernas samarbetsorganisationer. I samarbetet deltar:

Dansk Kunstnerråd (Danmark), www.dansk-kunstnerraad.dk

KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (Sverige), www.klys.se

Bandalag Islenskra Listamanna (Island), www.bil.is

Listafólkasamband Foroya LISA (Färöarna), www.lisa.fo

Samisk Kunstnerråd/ Sámi Dáiddárráddi (Norge), sdr.karport.no

Kunstnernettverket (Norge), www.kunstnernettverket.no

Internationell verksamhet

Nordiska Konstnärsrådets uttalande 27.10.2014 till den nya EU-kommissionären för handel – Cecilia Malmström – angående kulturens roll i de fortsatta förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och USA: Pdf-fil

Nordiska Konstnärsrådets skrivelse till Nordiska ministerrådet 29.10.2010: Pdf-fil

Författaren Christian Brandts tal på ECA:s seminarium 9.11.2010: Pdf-fil