Suomeksi     English summary

  STARTSIDA    FORUM ARTIS r.f.    MEDLEMSFÖRENINGAR    AKTUELLT    UTLÅTANDEN    KONTAKT    INTERNATIONELLT   
 

MEDLEMSFÖRENINGAR

Medlemmar i Forum Artis rf är 15 riksomfattande konstnärsorganisationer som representerar ett brett konstnärligt fält. Genom sina medlemsorganisationer representerar Forum Artis cirka 23 000 professionella finländska konstnärer.   

Finlands svenska författareförening rf
Society of Swedish Authors in Finland

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry
Finlands Dramatiker och Manusförfattare rf
Finnish Playwrights and Screenwriters Guild

Finlands Svenska Skådespelarförbund rf
Association of Swedish speaking Actors in Finland

Suomen Näyttelijäliitto ry
Finlands Skådespelarförbund

Union of Finnish Actors

Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ry
Grafia − Association of Visual Communication Designers in Finland

Suomen Säveltäjät ry
Finlands tonsättare rf

Society of Finnish Composers

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
Finlands Arkitektförbund
The Finnish Association of Architects

Suomen Taiteilijaseura ry
Konstnärsgillet i Finland

The Artists' Association of Finland

Suomen Kirjailijaliitto ry
The Union of Finnish Writers

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry
Finlands översättar- och tolkförbund rf

Finnish Association of Translators and Interpreters

Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry
The Guild of light music composers and authors of Finland ELVIS

Suomen Lausujain Liitto ry
Finlands Recitatörförbund rf
The Federation of Finnish Elocutionists

Teatteri- ja Mediatyöntekijät Teme ry
Theatre and Media Employees


Suomen Muusikkojen Liitto ry
Finnish Musicians' Union

Teollisuustaiteen Liitto ORNAMO ry
Industrikonstförbundet ORNAMO rf

The Finnish Association of Designers ORNAMO