Suomeksi     English summary

  STARTSIDA    FORUM ARTIS r.f.    MEDLEMSFÖRENINGAR    AKTUELLT    UTLÅTANDEN    KONTAKT    INTERNATIONELLT   
 

UTLÅTANDEN

Forum Artis har den 26.3.2010 gett undervisnings- och kulturministeriet ett utlåtande om ministeriets publikation Kultur – kraft för framtiden; Kommitténs förslag till redogörelse om kulturens framtid och därtill hörande bakgrundsutredning. Pdf-fil

Forum Artis har den 16.8.2010 gett undervisnings- och kulturministeriet ett utlåtande om ministeriets proposition till lag om etablering av Centralen för främjande av konst. Pdf-fil

Forum Artis har den 15.10.2010 gett finansutskottets kultur- och vetenskapsdelegation ett utlåtande om statens budgetförslag för 2011/Huvudklass 29. Pdf-fil

Nordiska Konstnärsrådet har den 30.9.2011 gett Europeiska komissionen ett utlåtande om nationella filmstöd. Pdf-fil

Forum Artis har den 18.10.2011 gett ett utlåtande om statens budjetförslag för 2012. Pdf.fil

Forum Artis har den 12.3.2012 gett ut utlåtande om ersättningssystemets reform. Pdf-fil