Forum Artis

Forum Artisin uusi pääsihteeri on Hanna Kosonen.

Lue uutinen yllä olevasta linkistä.

Forum Artis on valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö. Se edistää, vaalii ja tukee jäsenjärjestöjensä edustamia taiteenaloja ja eri taiteenalojen keskinäistä kanssakäymistä sekä toimii edustamiensa taiteenalojen oikeudellisten ja taloudellisten etujen hyväksi. Järjestön jäseninä on 20 maamme merkittävintä taiteilijajärjestöä.

Yhdistys sai alkunsa 15.11.1950 pidetystä kokouksesta, ja sen säännöt hyväksyttiin seuraavana vuonna. FORUM toimi ensin noin 12 vuotta rekisteröimättömänä yhdistyksenä, kunnes vuonna 1962 yhdistys rekisteröitiin nimellä Forum Artis ry.

Forum Artis on Kopioston jäsen. Kopiosto on tekijöiden, kustantajien ja esittävien taiteilijoiden yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Tämän lisäksi Forum Artis on mukana Lyhdyssä (Luovan työn tekijät ja yrittäjät), joka on luovan alan toimintaedellytyksistä huolehtiva yhteistyöprojekti. Pohjoismaista yhteistyötä Forum Artis tekee Pohjoismaisen taiteilijaneuvoston (Nordiska Konstnärsrådet) kanssa.

Toiminta ja tavoitteet

  • Forum Artis toimii hallituksen ja jäsenjärjestöjen aloitteiden perusteella ammattitaiteilijoita koskevissa eettisissä sekä taide- ja kulttuuripoliittisissa kysymyksissä.
  • Yhdistys edistää kulttuurin näkyvyyttä ja kuuluvuutta tiedotusvälineissä.
  • Yhdistys antaa pyynnöstä lausuntoja ja tekee oma-aloitteisesti kannanottoja viranomaisille ja muille yhteisöille taiteen ja taiteilijoiden asemaa koskevista asioista.
  • Yhdistys tukee ja edistää taide- ja taiteilijapoliittisten ohjelmien toteuttamista.
  • Yhdistys pyrkii parantamaan taiteilijoiden taloudellisia toimintaedellytyksiä, verokohtelua, eläketurvaa ja työllisyyttä.

Forum Artis järjestää jäsenjärjestöilleen tilaisuuksia ajankohtaisista taide- ja kulttuuripoliittisista asioista. Vuosittaisiin tilaisuuksiin kuuluvat muun muassa kulttuuriministerin kyselytunti ja kulttuuribudjetin tarkastelutilaisuus.

Forum Artis ry:n hallituksen puheenjohtajat
2019- Virpi Hämeen-Anttila, kirjailija
2010–2018 Ilkka Niemeläinen, säveltäjä
1999–2009 Harri Wessman, säveltäjä
1995­–1998 Susanna Ringbom-Brandt, näyttelijä
1993–1994 Kalle-Heikki Narinen, arkkitehti
1983–1992 Pekka Lounela, kriitikko & kirjailija
1978­–1982 Carl Mesterton, näyttelijä & käsikirjoittaja
1975­–1977 Matti Ranin, näyttelijä
1972–1974 Reino Jokilehto, lausuntataiteilija
1971 Jouko Tyyri, kulttuuritoimittaja & kirjailija
1962– 1970 Jalmari Rinne, näyttelijä
 
FORUMin puheenjohtajat
1953–1962 Jalmari Rinne, näyttelijä
1950–1952 Erkki Kulovesi, taiteilija
  Säännöt