FORUM ARTIS RY

Forum Artis on valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö. Se edistää, vaalii ja tukee jäsenjärjestöjensä edustamia taiteenaloja ja eri taiteenalojen keskinäistä kanssakäymistä sekä toimii edustamiensa taiteenalojen oikeudellisten ja taloudellisten etujen hyväksi. Järjestön jäseninä on 18 maamme merkittävintä taiteilijajärjestöä.

JÄSENJÄRJESTÖT

Forum Artis ry:n jäseninä on 18 valtakunnallista taiteilijajärjestöä, jotka edustavat laajasti taiteen kenttää. Jäsenjärjestöjensä kautta Forum Artis ry edustaa noin 23 000 suomalaista ammattitaiteilijaa.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Forum Artis tekee yhteistyötä muun muassa Taiteen edistämiskeskuksen ja tekijänoikeusjärjestöjen kanssa. Yhdistys on lisäksi jäsenenä luovan työn tekijöiden ja yrittäjien yhteistyöverkosto Lyhdyssä. Kansainvälinen yhteistyö puolestaan kanavoituu pohjoismaisten sisarjärjestöjen muodostaman Pohjoismaisen taiteilijaneuvoston kautta.

C/o Hanna Kosonen

Pikkusuontie 4 A

00670 Helsinki

PUHELIN
+358 40 528 4876

SÄHKÖPOSTI
[email protected]