Lausunnot

Hallitusohjelmatavoitteet

Forum Artis on laatinut esitteen hallitusohjelmatavoitteistaan tulevalle hallituskaudelle 2019-2023.

Forum Artisin hallitusohjelmatavoitteiden esite:
Taide on luovan talouden alkulähde

På svenska:
KONST ÄR DEN KREATIVA EKONOMINS URKÄLLA

In English:
ART IS THE SOURCE OF A CREATIVE ECONOMY

Forum Artis

Forum Artis on valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö. Se edistää, vaalii ja tukee jäsenjärjestöjensä edustamia taiteenaloja ja eri taiteenalojen keskinäistä kanssakäymistä sekä toimii edustamiensa taiteenalojen oikeudellisten ja taloudellisten etujen hyväksi. Järjestön jäseninä on 18 maamme merkittävintä taiteilijajärjestöä.

Forum Artis rf är en samarbetsförening för de riksomfattande konstnärsorganisationerna i Finland. Föreningens syfte är att främja, värna om och stöda de konstarter som medlemsföreningarna representerar samt uprätthålla och stöda kontakterna mellan de olika konstarterna. Föreningen arbetar också för de olika konstarternas juridiska och ekonomiska intressen. Medlemmar är de 18 viktigaste konstnärsorganisationerna i Finland.

Lausunnot ja kannanotot 2020

Lausunnot 2019

Lausunnot 2018

Forum Artis on antanut 5.6.2018 lausunnon aiheesta  Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen.
Lataa lausunto (pdf).

Lausunnot 2017

Forum Artis on antanut 19.10.2017 lausunnon aiheesta Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta.
Lataa lausunto (pdf)

Forum Artis on antanut 17.10.2017 lausunnon aiheesta Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018.
Lataa lausunto (pdf)

Forum Artis on antanut 19.9.2017 Yleisradion pyynnöstä lausunnon Yleisradion strategiasta.
Lataa lausunto (pdf)

Forum Artis on antanut sivistysvaliokunnalle lausunnon 12.6.2017 aiheesta Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle ylimääräisiin taiteilijaeläkkeisiin liittyvistä perhe-eläkkeistä.
Lataa lausunto (pdf)

Forum Artis on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon 5.4.2017 aiheesta Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle ylimääräisiin taiteilijaeläkkeisiin liittyvistä perhe-eläkkeistä.
Lataa lausunto (pdf)

Lausunnot 2016

Forum Artis on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon 1.12.2016 aiheesta Valtioneuvoston asetus valtion taiteilija-apurahoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Lataa lausunto (pdf)

Forum Artis on antanut hallintovaliokunnalle lausunnon 17.11.2016 aiheesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.
Lataa lausunto (pdf)

Forum Artis on antanut sivistysvaliokunnalle lausunnon 25.10.2016 aiheesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.
Lataa lausunto (pdf)

Forum Artis on antanut lausunnon 15.9.2016 aiheesta Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025.
Lataa lausunto (pdf)

Forum Artis on antanut sivistysvaliokunnalle lausunnon 15.9.2016 aiheesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta.
Lataa lausunto (pdf)

Forum Artis on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon 18.4.2016 aiheesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta.
Lataa lausunto (pdf)

Forum Artis on antanut sivistysvaliokunnalle lausunnon 5.2.2016 aiheesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä.
Lataa lausunto (pdf)

Lausunnot 2015

Forum Artis kannattaa 10.11.2015 hyväksyttyä Pohjoismaista tekijänoikeusmanifestia.
Lataa lausunto (pdf)

Lausunnot 2014

Pohjoismainen taiteilijaneuvosto ilmaisi huolensa kulttuurialojen kohtalosta EU:n ja USA:n välisissä vapaakauppaneuvotteluissa (TTIP) kauppakomissaari Cecilia Malmströmille ja julkaisi yhteisen kannanoton 27.10.2014
Lataa lausunto (pdf)

Forum Artis ry on antanut 3.1.2014 lausunnon luovilla aloilla työskentelevien sosiaaliturvatyöryhmän raportista.
Lataa lausunto (pdf)

Lausunnot 2012

Forum Artis ry on antanut 5.11.2012 lausunnon valtioneuvoston asennusluonnoksesta koskien Taiteen edistämiskeskusta.
Lataa lausunto (pdf)

Forum Artis ry on antanut 15.10.2012 lausunnon koskien valtion talousarvioesityksen kulttuuribudjettia vuodelle 2012.
Lataa lausunto (pdf)

Forum Artis ry:n hallitus on 3.9.2012 lähettänyt kulttuuriministerille, eduskuntaryhmien puheenjohtajille, sivistysvaliokunnalle ja valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle kirjeen Taiteen edistämiskeskuksesta.
Lataa lausunto (pdf)

Forum Artis ry on antanut Opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon 26.3.2012 Taiteen edistämiskeskuksesta
Lataa lausunto (pdf)

Forum Artis ry on antanut Opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon 12.3.2012 koskien tekijänoikeustoimikunnan mietintöä.
Lataa lausunto (pdf)

Lausunnot 2011

Forum Artis ry on antanut lausunnon 18.10.2011 koskien valtion talousarvioesityksen kulttuuribudjettia vuodelle 2012.
Lataa lausunto (pdf)

Pohjoismainen taiteilijaneuvosto on antanut 30.9.2011 lausunnon Euroopan komissiolle kansallisten elokuvatukien puolesta
Lataa lausunto (pdf)

Lausunnot 2010

Kirjailija Christian Brandtin puhe ECA:n seminaarissa 9.11.2010
Lataa lausunto (pdf)

Forum Artis ry on antanut 15.10.2010 lausunnon valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle koskien valtion talousarvioesitystä vuodelle 2011/Pääluokka 29.
Lataa lausunto (pdf)

Pohjoismaisen taiteilijaneuvoston julkilausuma Pohjoismaiden ministerineuvostolle 29.10.2010
Lataa lausunto (pdf)

Forum Artis ry on antanut 16.8.2010 lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksestä laiksi Taiteen edistämiskeskuksesta.
Lataa lausunto (pdf)

Forum Artis ry on antanut 26.3.2010 opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon aiheesta Kulttuuri – tulevaisuuden voima. Ehdotus selonteoksi kulttuurin tulevaisuudesta ja siihen liittyvä taustaselvitys.
Lataa lausunto (pdf)