Medlems­­föreningar

Medlemmar i Forum Artis rf är 20 riksomfattande konstnärsorganisationer som representerar ett brett konstnärligt fält. Genom sina medlemsorganisationer representerar Forum Artis cirka 25 000 professionella finländska konstnärer.