Medlems­­föreningar

Medlemmar i Forum Artis rf är 19 riksomfattande konstnärsorganisationer som representerar ett brett konstnärligt fält. Genom sina medlemsorganisationer representerar Forum Artis cirka 23 000 professionella finländska konstnärer.

Finlands svenska författareförening rf
Society of Swedish Authors in Finland

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry
Finlands Dramatiker och Manusförfattare
Finnish Playwrights and Screenwriters Guild

Finlands Svenska Skådespelarförbund rf
The Swedish speaking Actors Union of Finland

Suomen Näyttelijäliitto ry
Finlands Skådespelarförbund 
Union of Finnish Actors

Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ry
Grafia – Föreningen för designers av visuell kommunikation i Finland
Grafia − Association of Visual Communication Designers in Finland

Suomen Säveltäjät ry
Finlands Tonsättare rf
Society of Finnish Composers

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
Finlands Arkitektförbund
The Finnish Association of Architects

Suomen Taiteilijaseura ry
Konstnärsgillet i Finland
The Artists’ Association of Finland

Suomen Kirjailijaliitto ry
The Union of Finnish Writers

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry
Finlands översättar- och tolkförbund rf
Finnish Association of Translators and Interpreters

Suomen Musiikintekijät ry
Elvis – Föreningen för finska tonsättare och textförfattare
Elvis – The Finnish Society of Composers and Lyricist

Suomen Lausujain Liitto ry
Finlands Recitatörförbund rf
The Finnish Association of Reciters of Poetry

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (Teme)
Fackförbundet för teater och media Finland
Trade Union for Theatre and Media Finland

Suomen Muusikkojen Liitto ry
Finnish Musicians’ Union

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry
Industrikonstförbundet Ornamo rf
The Finnish Association of Designers Ornamo

Globe Art Point
Suomen kansainvälisten taiteilijoiden keskus

Kuvittajat ry
Illustratörerna i Finland rf
The Finnish Illustration Association

Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry
Association of Finnish Film Directors