Samarbets­partners

KOPIOSTO
Finlands mest omfattande upphovsrättsorganisation för skapande verksamhet

LYHTY
Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty är ett samarbetsorgan som arbetar för att förbättra verksamhetsförutsättningarna i branschen

TAIKE
Centret för konstfrämjande

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET

NORDISKA KONSTNÄRSRÅDET

Nordiska Konstnärsrådet är ett inofficiellt nätverk bestående av de nordiska konstnärsorganisationernas samarbetsorganisationer. I samarbetet deltar:

Dansk Kunstnerråd (Danmark)
KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (Sverige)
BIL – Bandalag íslenskra listamanna (Island)
LISA – Listafólkasamband Føroya (Färöarna)
Samisk Kunstnerråd/ Sámi Dáiddárráddi (Norge)
Kunstnernettverket (Norge)
Forum Artis (Finland)