Utlåtanden

Du hittar fler utlåtanden på de finskspråkiga sidorna.

Utlåtanden 2015

Forum Artis stöder det nordiska rättighetsmanifest som antogs den 10 november 2015.
Ladda ner (pdf)

Utlåtanden 2014

Nordiska Konstnärsrådets uttalande 27.10.2014 till den nya EU-kommissionären för handel – Cecilia Malmström – angående kulturens roll i de fortsatta förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och USA.
Ladda ner (pdf)

Utlåtanden 2011

Nordiska Konstnärsrådet har den 30.9.2011 gett Europeiska komissionen ett utlåtande om nationella filmstöd.
Ladda ner (pdf)

Utlåtanden 2010

Författaren Christian Brandts tal på ECA:s seminarium 9.11.2010
Ladda ner (pdf)

Nordiska Konstnärsrådets skrivelse till Nordiska ministerrådet 29.10.2010
Ladda ner (pdf)